Σπίτι > Νέα > Νέα του κλάδου

Τι είναι μια δυναμική μηχανή σήμανσης λέιζερ μεγάλου μεγέθους;

2023-04-17

Καθώς οι μηχανές σήμανσης λέιζερ διεισδύουν προοδευτικά σε διάφορες βιομηχανίες επεξεργασίας, ο τρόπος αποτελεσματικής βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της παραγωγής και της επεξεργασίας έχει αποδειχθεί επιπλέον ότι είναι μια κατάσταση των επιχειρήσεων. Ειδικά για τη σήμανση προϊόντων μεγάλης περιοχής και δύσκολα μετακινούμενα, η μηχανή σήμανσης λέιζερ μεγάλου μεγέθους χρησιμοποιείται συνήθως για τη σήμανση.


Οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν πρακτικές αγορές σύμφωνα με τις ανάγκες επεξεργασίας και τον προϋπολογισμό τους. Εάν η χρηματοδότηση της προμήθειας είναι επαρκής και η ακρίβεια και η ακεραιότητα της γραφικής σήμανσης είναι υψηλή, μπορούν γενικά να επιλεγούν δυναμικές μηχανές σήμανσης λέιζερ μεγάλου μεγέθους. Αυτό το μηχάνημα σήμανσης αναφέρεται επιπλέον ως μηχάνημα σήμανσης λέιζερ 3D.


Το χαρακτηριστικό του είναι ότι μπορεί να διαχειριστεί τη ρύθμιση του μπροστινού φακού εστίασης για να πραγματοποιήσει σήμανση λέιζερ μεγάλου μεγέθους. Το πλεονέκτημα της δυναμικής σήμανσης λέιζερ μεγάλου μεγέθους είναι ότι η πλευρά δεν παραμορφώνεται πλέον και κάθε δέσμη ήπιας ακτινοβολίας από το λέιζερ είναι θεωρητικά ομοιόμορφη σε πάχος, γεγονός που μπορεί να πραγματοποιήσει λεπτή σήμανση.