Σπίτι > Νέα > Νέα του κλάδου

UV λέιζερ στη βιομηχανία

2023-07-07

Ο σχεδιασμός τουUV laser κάνειείναι μια πρακτική λύση για σήμανση σε πλαστικά και γυαλί. Επιπλέον,Μηχανές λέιζερ UVμπορεί να χαράξει μεγάλη γκάμα υλικών, από μέταλλο έως χαρτί. Παρακάτω είναι μια βασική λίστα υλικών που μπορούν να χαραχθούν και να επισημανθούν από αυτά τα μηχανήματα.

 

Συνήθεις εφαρμογές γιαUV λέιζερ

Σήμανση σε ορισμένα μέταλλα

Χάραξη και σήμανση όλων των πλαστικών

Σήμανση από γυαλί

Σήμανση και χάραξη μερικών λίθων

Χαρτί σήμανση

Δερμάτινη σήμανση και χάραξη

Σήμανση σε φρούτα

Σήμανση σε ξύλο

Κεραμική σήμανση

Σήμανση ενδυμάτων

 

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω λίστα, οι τελικοί χρήστες αυτής της τεχνολογίας και εξοπλισμού καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, μπορεί να κυμαίνονται από τρόφιμα και ποτά έως βιομηχανικά και ιατρικά προϊόντα.

 

Την τελευταία δεκαετία, τα λέιζερ υπέρυθρων ινών έχουν γίνει η κυρίαρχη λύση λόγω των πλεονεκτημάτων τους σε κόστος, απόδοση και μέγεθος. Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες εφαρμογών έδειξαν ότι τα λέιζερ με μήκη κύματος στην περιοχή πράσινου και υπεριώδους λέιζερ προσφέρουν οφέλη απόδοσης και ευελιξίας για τους ολοκληρωτές συστημάτων και τους τελικούς χρήστες.

 

Επιπλέον, η πρόοδος στη συμπαγή, το βάρος, το μέγεθος και τις παραμέτρους απόδοσης, καθώς και η αποδεδειγμένη αξιοπιστία, στιβαρότητα και ανθεκτικότητα, οδήγησαν στην επανεμφάνιση των λέιζερ UV σε εφαρμογές σήμανσης λέιζερ.