Σπίτι > Νέα > Νέα του κλάδου

What is the impact of the focus position of the fiber laser cutting machine on metal cutting?

2023-09-11

Μεταξύ των παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα και την ικανότητα τουμηχανή κοπής λέιζερεπεξεργασία, η θέση εστίασης έχει τη μεγαλύτερη επιρροή και η συγκεκριμένη σχέση της με την επεξεργασία είναι η εξής.

Σε σχέση με την επιφάνεια του προς επεξεργασία υλικού, μετά την εστίαση της δέσμης λέιζερ, η θέση του εστιακού σημείου επηρεάζει σχεδόν όλες τις παραμέτρους επεξεργασίας, όπως το πλάτος και την κλίση της σχισμής κοπής, την τραχύτητα της επιφάνειας κοπής, την κατάσταση πρόσφυσης της σκωρίας και την ταχύτητα κοπής.

This is because changes in the focal point position cause changes in the beam diameter on the surface of the processed material and in the angle of incidence of the beam into the processed material, thereby affecting the state of formation of the cutting slit and the state of multiple reflections of the beam in the slit. These cutting phenomena will affect the flow state of auxiliary gas and molten metal in the cutting slit.

Η κατάσταση εστιακού σημείου στην επιφάνεια του επεξεργασμένου υλικού ρυθμίζεται σε z=o "μηδέν", και η θέση του εστιακού σημείου μετατοπίζεται προς τα πάνω με "+" και προς τα κάτω με "-", και η ποσότητα μετατόπισης εκφράζεται σε mm. Το πλάτος του άνω κορμού W στη θέση εστίασης z=o είναι η ελάχιστη τιμή. Το πλάτος της άνω εγκοπής W γίνεται ευρύτερο είτε η θέση εστίασης μετακινείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Αυτή η αλλαγή έχει την ίδια τάση όταν ασχολούμαστε με φακούς διαφορετικών εστιακών αποστάσεων. Όσο μικρότερη είναι η διάμετρος της δέσμης στη θέση εστίασης, τόσο μικρότερο είναι το εστιακό βάθος του φακού και τόσο μεγαλύτερη είναι η αλλαγή στην άνω σχισμή με τη θέση εστίασης.


Ιναμηχανή κοπής λέιζερστην επεξεργασία του μετάλλου, η ποιότητα κοπής μετάλλων θα επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες, εφόσον η προσαρμογή σύμφωνα με τις συγκεκριμένες αιτίες, αυτά τα προβλήματα μπορούν να λυθούν. Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα κοπής με λέιζερ, εάν αντιμετωπίσετε βλάβη που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με τομηχανή κοπής λέιζερκατασκευαστή και ζητήστε από επαγγελματίες τεχνικούς να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του, κάτι που μπορεί να εξοικονομήσει πολύ χρόνο και ενέργεια. Μετά από ένα χρονικό διάστημα, μπορείτε να συγκεντρώσετε περισσότερη εμπειρία στη λειτουργία της μηχανής κοπής λέιζερ και να παράγετε μεταλλικά τεμάχια κατεργασίας υψηλότερης ποιότητας.